[Tips Rumah Tangga] Cara Membasmi Laron (Tanpa Mematikan Lampu)

20171 medium 07 laron
Laron yang kerap datang pada musim hujan cukup mengganggu, dan cara membasmi laron ini sudah diterapkan sejak dahulu. Di beberapa tempat, bahkan daging laron dijadikan sebagai bahan pembuat rempeyek.
Sudah dilihat 90 kali

Komentar