Pertemuan rutin PKK Kel Balongsari.

Header illustration
Acara tgl 16 maret 19 ibu2 PKK Balongsari bekerjasama dengan Atmago mengadakan acara sosialisasi warga untuk warga dalam membangun ibu-ibu balongsari yang kreatif dan inovatif dalam memperkuat energi positif ibu-ibu.
Dalam acara ini dihadiri oleh ibu ainun dari yogyakarta.
Demi meningatkan kinerja ibu pkk balongsari yang berkemajuan.
Sudah dilihat 9 kali

Komentar